Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim ve Görev Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 03/01/2018

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri

 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 • İldeki bütün sağlık kuruluşlarında, çocuk, ergen, kadın sağlığı, aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerinin yaygın ve sürekli verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Aile planlaması hizmeti verilen birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında aile planlaması danışmanlık hizmetleri ile rahim içi araç (RİA) dahil bütün yöntemlerin uygulamasına ve üreme sağlığı hizmetlerine yönelik personel eğitiminin planlanması ve uygulanmasını sağlamak.
 • Görev alanıyla ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek Kurum Başkanlığına iletmek.
 • Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Doğum yapılan ortamların standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve bunları kontrol etmek.
 • Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, merkez teşkilat ile eşgüdüm halinde çalışmak.
 • Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.
 • Yenidoğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Tüm sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 • Bebek, çocuk, adolesan, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun klinik protokollerini hazırlamak, güncellemek ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek
 • Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak.
 • Bebek, çocuk, adolesan, kadına yönelik fiziksel, cinsel ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.