Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim ve Görev Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 16/01/2018

Çalışan Sağlığı Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları:

1)Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak,

2)Hizmetlerin  yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç- gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak,

3)Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla il düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak,

4)Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak,

5)Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

6)İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek,

7)Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,

8)Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlamak,

9)Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmak,

10)Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığın artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak,

11)Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sunulan İşyeri hekimliği hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.