Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Sorumlularımız

Güncelleme Tarihi: 09/01/2018

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu
Şube Müdürü Süleyman ÇULLA


Aile Hekimliği Birimi Sorumlusu
Uzman Huriye YALÇIN


Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi Sorumlusu
Şube Müdürü Ramazan KORKMAZ


Toplum Sağlığı Birimi Sorumlusu
Uzman Ruken Sema Sönmez


Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu
Uzman Aziz Özdemir


Hasta ve Çalışan Hakları Birimi Sorumlusu
Şube Müdürü Abdülmenaf ÖZDEMİRCAN


Bulaşıcı olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu
Şube Müdürü Fatih Çağlar KAHRAMAN


İzleme ve Değerlendirme Birimi Sorumlusu
Uzman Serpil Karabulak 


İdari ve Mali Hizmetler Birimi Sorumlusu
Uzman Fatma Aksöz


Yatırımlar Birimi Sorumlusu
Uzman Muhammet Köse


Mali Hizmetler Birimi Sorumlusu
Uzman Nazım Mehmet BEŞİR


Muhasebe Birimi Sorumlusu
Uzman Nuran AYDEMİR