Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Sorumlularımız

Güncelleme Tarihi: 08/05/2018

*  Şube Müdürü Ramazan KORKMAZ
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Bilgi İşlem-İstatistik-Eğitim*  
Şube Müdürü Süleyman ÇULLA
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler : 
 Acil Sağlık Hizmetleri - Afetlerde Sağlık Hizmetleri


Uzman Huriye YALÇIN
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 Aile Hekimliği Birimi - Kanser -Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar -Ruh Sağlığı - İzleme Değerlendirme ve İstatistik - Göç Sağlığı 


*  Uzman Ruken Sema Sönmez 
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler : 
Toplum Sağlığı Birimi - Kanser - Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı - Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat - Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar -Ruh Sağlığı - İzleme Değerlendirme ve İstatistik 


*  
Şube Müdürü Ethem İbrahim ÖZÇOBAN
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
Bulaşıcı Hastalıklar- Aşı Programları – Tüberküloz -Çevre Sağlığı – Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele 


*  
Uzman Aziz Özdemir
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Sağlık Hizmetleri - Tıbbi Cihaz ve Bio Medikal - Eczacılık - Sağlığın Geliştirilmesi - Sağlık Meslekleri - Sağlık Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme ve Denetim - Özel Ağız ve Diş Sağlığı -Özel Yataklı - Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri -Organ ve Nakil Koordinatörlüğü


Uzman Nazım Mehmet BEŞİR
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
 Mali Hizmetler


Şube Müdürü Abdülmenaf ÖZDEMİRCAN
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 Hasta ve Çalışan Hakları


*  
Şube Müdürü Fatih Çağlar KAHRAMAN
Birim Sorumlusu
B
ağlı Birimler :Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar


Uzman Serpil Karabulak 
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 İzleme, Değerlendirme ve Raporlama-Özellikli Sağlık Hizmetleri-Tıbbi Cihaz ve İlaç-Şehir Hastaneleri Koordinasyon 


Uzman Fatma Aksöz
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 İdari ve Mali Hizmetler-Mali Hizmetler-Hastane Hizmetleri-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri


Uzman Muhammet Köse
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 Yatırımlar


*  
Uzman Nuran AYDEMİR
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Muhasebe


*  Hidayet TÜTÜNCÜ
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Basın ve Halkla İlişkiler