Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Görev ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 31/01/2018

Birim Görev ve Sorumlulukları

Ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşları hizmetlerini koordine etmek

- Ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

- Ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarının personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.