<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Sorumlularımız

Güncelleme Tarihi: 03/09/2018

*  Şube Müdürü Ethem İbrahim ÖZÇOBAN
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
Bulaşıcı Hastalıklar- Aşı Programları – Tüberküloz -Çevre Sağlığı – Tütün Birimi

*  Şube Müdürü Fatih Çağlar KAHRAMAN
Birim Sorumlusu
B
ağlı Birimler :Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 

* Şube Müdürü Yeliz SAVCI
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler  : Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi  - Ruh Sağlığı Birimi 

*  Uzman Ruken Sema SÖNMEZ
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler : 
Toplum Sağlığı Birimi - Kanser - Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı - Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat - Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar - İzleme Değerlendirme ve İstatistik 

Uzman Huriye YALÇIN
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 Aile Hekimliği Birimi - Kanser -Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar - İzleme Değerlendirme ve İstatistik - Göç Sağlığı  


*  Uzman Aziz ÖZDEMİR
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Sağlık Hizmetleri - Tıbbi Cihaz ve Bio Medikal - Eczacılık - Sağlığın Geliştirilmesi - Sağlık Meslekleri - Sağlık Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme ve Denetim - Özel Ağız ve Diş Sağlığı -Özel Yataklı - Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri -Organ ve Nakil Koordinatörlüğü 

*  
Şube Müdürü Ramazan KORKMAZ
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Bilgi İşlem-İstatistik-Eğitim


*  
Şube Müdürü Süleyman ÇULLA
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler : 
 Acil Sağlık Hizmetleri - Afetlerde Sağlık Hizmetleri

Uzman Nazım Mehmet BEŞİR
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
 Mali Hizmetler

Şube Müdürü Abdülmenaf ÖZDEMİRCAN
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 Hasta ve Çalışan Hakları

Uzman Serpil KARABULAK
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 İzleme, Değerlendirme ve Raporlama-Özellikli Sağlık Hizmetleri-Tıbbi Cihaz ve İlaç-Şehir Hastaneleri Koordinasyon 

Uzman Fatma AKSÖZ
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 İdari ve Mali Hizmetler-Mali Hizmetler-Hastane Hizmetleri-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

*  Hidayet TÜTÜNCÜ
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Basın ve Halkla İlişkiler

Uzman Muhammet KÖSE
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 Yatırımlar

*  
Uzman Nuran AYDEMİR
Birim Sorumlusu
Bağlı Birimler :
 
Muhasebe