<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

​Birim İle Alakalı Gerekli Dökümanlar

Güncelleme Tarihi: 08/01/2019

Birim İle Alakalı Gerekli Dökümanlar

2019 YILI 

2019 YILI 1. DÖNEM İZLEME -DEĞERLENDİRME PROĞRAMI.xlsx

AHB İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

ASM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

ACSAP Birimi İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZL. DEĞER. FORMU.pdf

GRUPLANDIRMA FORMU.pdf

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

KETEM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

SAĞLIK EVİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu.pdf

TSM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU.pdf


Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma Dosyaları 

AHB Gruplandırma Başvuru Dilekçesi.doc

AHB Gruplandırma Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar.pdf

Aile hekimliği Gruplandırma İşlemleri Rehberi(Resmi Yazı).pdf

ASM Esnek Mesai Çizelgesi.xlsx

Dışarıdan Çalıştırılan Personel Mesai Çizelgesi.xlsx

Gruplandırma Değerlendirme Formu.pdf


2018 Yılı 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları ve İzleme Değerlendirme Formları.


AİLE_HEKİMLİĞİ_BİRİMİ_2._DÖNEM_İZLEME_DEĞERLENDİRME_ÇALIŞMASI.zip

Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri.pdf

Aile Hekimliği Hekim Değişiklik Talep Formu.pdf

Aile Hekimliği Performans İtirazları ile İlgili Formlar

Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu.doc

Doğum Beyan Tutanağı.doc

Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı.docx

Göç Bildirim Formu.xls

Göç Tespit Tutanağı.doc

İzlem Aşı Tutanağı.doc

Tibbi Neden Beyan Tutanağı.doc

Vefat Beyan Tutanağı.doc

Toplum Sağlığı Merkezi Yerinde Tespit Tuatanağı    : Ek-10_TSM_yerinde_tespit_tutanagi.pdf

İzlem Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu   :    EK-7_izlem-asi_durumu_bilgilendirme_onam_formu 6.pdf