<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kayseri İli Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değiştirme Kurası

Güncelleme Tarihi: 14/06/2018

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 24.03.2015 tarihli ve 4205 Sayılı Yönergesi' ne istinaden, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde; ''Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi' nin" 7. maddesi' doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 4. maddesi' nin (A) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan ''Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personel'in" iller arası 2018 yılı Haziran-Temmuz dönemi atama ve yer değişikliği tayin talepleri hakkındaki Kayseri İli Sağlık Müdürlüğünün internet adresinden (http://kayseri.ism.saglik.gov.tr/duyurulmuştur.