overlay

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası ilan Metni

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası ilan Metni

     Isparta İli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

      2019 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 05/02/2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04/02/2019 tarihli ve 2019/45 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilmiş olup, hizmet birimleri ve pozisyon unvanları bazında Maliye Bakanlığı tarafından vizelenmiştir.

       Bu çerçevede, boş bulunan sözleşmeli Uzman Tabip ve Tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

                       
   
 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşme!؛ Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası  ilan Metni

 
4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası Takvimi.

 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası Takvimi Münhal Kadrolar.