overlay

Isparta İli 2020 Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıfı harici personelin iller arası 2020 Haziran – Temmuz Dönemi tayini

      02/02/2018 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin Kurum İçi Yerdeğişikliği başlıklı  7 inci maddesi hükümlerine istinaden, 07/11/2017 tarih ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen İllerimizde Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızda görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliği kurası tayin şartları.

1-   2020 Yılı Haziran Temmuz Dönemi İller Arası yer değişikliği müracatları 10/06/2020 tarihinde başlayıp 30/06/2020 tarihinde saat  17:00’da sona erecektir.

2-   Müdürlüğümüzce (http://www.ispartasm.gov.tr)  internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, en fazla 5 (beş) tercih yaparak atamaya esas belgelerini  Atama ve Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili Makamlarca alınmış imzalı ve mühürlü) muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari soruşturmasının bulunup bulunmadığının bildirir bir üst yazı ile müracaat son tarihi olan 30/06/2020  mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

3-    Başvuru evrakı EBYS üzerinden ulaştırılsa dahi evrak asıllarının kargo, APS veya elden teslim etmeleri gerekmekte olup, (fax fotokopi vb. evrak örneği kabul edilmeyecektir.) Müdürlüğümüz evrek kayıt birimine 30/06/2020 tarihi saat 17:00’ dan sonra kayda giren başvurular dikkate alınmayacaktır. Müdürlüğümüze ulaşmayan başvuruların sarumluluğu başvuru sahibine aittir.

4-  İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-     Münhal kadrodan fazla başvuru olması durumunda atama işlemine memuriyette geçen hizmet süreleri ile tercih sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecektir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak işlem yapılacaktır.

6-    Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tastik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir.) başvurulura kabul edilecektir.

7-   Başvuru sonucu ataması gerçekleştirilen personeller fiilen 2 (iki) yıl süreyle çalışmadıkça il içerisinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

8-   Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olanların başvuruları kabul edlmeyecektir.

9-   İller arası atama talebinde bulunan personelin tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik olması durumunda tayin başvuru sürecinde, il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge tayini nedeniyle ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde birimlerin doluluk oranında değişiklik olması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

10-   Başvuru belgeleri eksik olanların ve başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11-   Yerleştirme sonuçları ve inceleme neticesinde uygun görülen/görülmeyen müracaatlar , ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz  (http://www.ispartasm.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülen personelin atama işlemleri 2020 Temmuz ayı içerisinde sonuçlandırılarak ilgili kuruma tebligat/atama kararı gönderilecektir.

12- Ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 1 (bir) ay içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirtilen süre içerisinde ayrılışını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.


ATAMAYA ESAS BELGELER

1- Kurumunun  üst yazısı (Adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının, muvafakatının uygun görülüp görülmedğinin belirtilmesi gerekmektedir.)

2- Atama ve Nakil Talep Formu

3- Hizmet Belgesi Aslı (Kurum Tarafından Onaylı/Mühürlü)


ÇALIŞMA TAKVİMİ

10/06/2020

Başvuruların Başlangıcı

30/06/2020
Saat 17:30 kadar

Başvuru evraklarının son geliş  tarihi ve saati

Temmuz 2020

Sonuçların Açıklanması ve Atamaların alınması


ISPARTA İLİ  SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI 2020 HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ MÜNHAL YERLER LİSTESİ
Birim AdıSınıf AdıUnvan AdıBranş AdıMÜNHAL
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİG.İ.H.BİLGİSAYAR İŞLETMENİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİG.İ.H.BİLGİSAYAR İŞLETMENİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİG.İ.H.BİLGİSAYAR İŞLETMENİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİY.H.HİZMETLİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİY.H.HİZMETLİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİY.H.HİZMETLİYOK1
ISPARTA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARIT.H.KİMYAGERYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİG.İ.H.MEMURYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİG.İ.H.MEMURYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİG.İ.H.MEMURYOK1
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜT.H.MÜHENDİSBİLGİSAYAR1
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜT.H.MİMARYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİT.H.MÜHENDİSÇEVRE1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİG.İ.H.ŞOFÖRYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİG.İ.H.ŞOFÖRYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİG.İ.H.ŞOFÖRYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİG.İ.H.ŞOFÖRYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİG.İ.H.ŞOFÖRYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİG.İ.H.ŞOFÖRYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERSIHHİ TESİSAT1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERBİYOMEDİKAL1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERMAKİNA1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERELEKTRİK/ELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERELEKTRİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERSIHHİ TESİSAT1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİT.H.TEKNİKERELEKTRİK/ELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİT.H.TEKNİKERELEKTRİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİT.H.TEKNİKERBİYOMEDİKAL1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİT.H.TEKNİKERBİLGİSAYAR1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİT.H.TEKNİKERMAKİNA1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERBİLGİSAYAR1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİKERBİYOMEDİKAL1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENMAKİNA1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENBİYOMEDİKAL1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENMAKİNA1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENELEKTRİK/ELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİT.H.TEKNİSYENBİYOMEDİKAL1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİT.H.TEKNİSYENELEKTRİK/ELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİT.H.TEKNİSYENSIHHİ TESİSAT1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİT.H.TEKNİSYENBİYOMEDİKAL1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİT.H.TEKNİSYENBİLGİSAYAR1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİT.H.TEKNİSYENMAKİNA1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİT.H.TEKNİSYENELEKTRONİK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİT.H.TEKNİSYENSIHHİ TESİSAT1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİY.H.TERZİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİY.H.TERZİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİG.İ.H.VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİYOK1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİG.İ.H.VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİYOK1