Kurum Politikamız
24 Nisan 2018

     Isparta Sağlık Müdürlüğü olarak, ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler veISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS),     Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS), Sağlıkta Kalite Standartları (SKS),  Committee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol, dahilinde mevcut imkanları verimli biçimde kullanarak ve insan kaynaklarını en uygun şekilde istihdam ederek Müdürlüğümüzce yürütülen, Koruyucu, Tedavi Edici ve Acil Sağlık Hizmetlerinde, Belgelendirme ve Denetim Hizmetlerinde, Sağlık Eğitimi Hizmetlerinde, sürekli gelişme ve iyileşmeyi benimseyip, en son teknolojiyi kullanarak bu hizmetleri zamanında ve doğru olarak sunmak,

Politikamız ve hedefimiz olarak belirlenmiştir.