overlay

Arabuluculuk Komisyonu

Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun ‘’Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi’’ başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen ‘’Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birim amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.’’ Hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

ADI SOYADI

ÜNVANI

ADI SOYADI

ÜNVANI

Av. Hikmet GÜLEÇ

Sağlık Bakanlığı Vekili

Av. Seda DUR

Sağlık Bakanlığı Vekili

Adem COMART

Personel Ve Destek Hizmetleri Başkan Yard.

Salih TONAY

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yard.

İbrahim KARAGÖZ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yard.

Hakan ÖZTAŞ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yard.