Arabuluculuk Komisyonu
11 Ağustos 2023

Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun ‘’Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi’’ başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen ‘’Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birim amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.’’ Hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

ISPARTA İLİ ARABULUCULUK KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

SIRA NO

ADI SOYADI

KADROSU

BİRİMİ

1

Ali ÖZDEMİR

Avukat

Hukuk ve Muhakemat Birimi

2

Bekir GÜNAL

Avukat

Hukuk ve Muhakemat Birimi

3

Adem COMART

Başkan

Destek HizmetleriBaşkanlığı

4

İbrahim KARAGÖZ

İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

Isparta Şehir Hastanesi

5

Salih TONAY

Başkan Yardımcısı

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

6

Hakan ÖZTAŞ

Başkan Yardımcısı

Halk SağlığıHizmetleriBaşkanlığı

7

Muhammet Yılmaz KÖSE

Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri Başkanlığı

8

Nazım Mehmet BEŞİR

Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri Başkanlığı

9

Davut Yasin DOĞAN

Uzman

Destek HizmetleriBaşkanlığı

10

Aziz ÖZDEMİR

Uzman

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı