İç Kontrol Birimi
11 Ocak 2022

         Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara uygun olarak, Isparta İl Sağlık    Müdürlüğü’nün İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek ve yürütmek.

Birim Çalışanı :

         Ülker GÜNEŞ

         Memur

         0 (246) 211 96 00  dahili 2131

Birim Sorumlusu :

         Ramazan KORKMAZ

         Şube Müdürü

         0 (246) 211 96 87