İç Kontrol Birimi
01 Nisan 2024

         Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara uygun olarak, Isparta İl Sağlık    Müdürlüğü’nün İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek ve yürütmek.

Birim Çalışanı :

         Elif UYSAL

         Hemşire

         0 (246) 211 96 31

Birim Sorumlusu :

         Ramazan KORKMAZ

         Şube Müdürü

         0 (246) 211 96 87