<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tunceli İli Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değiştirme Kurası

Güncelleme Tarihi: 14/06/2018

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7. maddesi gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (a) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan personele yönelik 08.06.2018-30.06.2018  tarihleri arasında "2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliğine"  dair  Tunceli İli Sağlık Müdürlüğünün  internet adresinden (http://www.tunceli.ism.saglik.gov.tr//duyurulmuştur.