Tunceli İli Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değiştirme Kurası
14 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7. maddesi gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (a) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan personele yönelik 08.06.2018-30.06.2018  tarihleri arasında "2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliğine"  dair  Tunceli İli Sağlık Müdürlüğünün  internet adresinden (http://www.tunceli.ism.saglik.gov.tr//duyurulmuştur.