2018 Yılının ikinci Bölge ASKOM Toplantısı (Burdur – Isparta – Antalya)
28 Eylül 2018

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde; 2018 Yılının İkinci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon (ASKOM) toplantısı yapıldı.  Toplantıya Burdur, Antalya, Isparta illeri katıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde ve Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğümüzde 16. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR,  Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KARAKAYA, İl Sağlık Müdürümüz Op.Dr. Reha Sermet AYGÖREN, Antalya, Burdur  ve Isparta  İl Sağlık Müdürlüğü Başkan, Başkan Yardımcıları, İl ve İlçe Hastaneleri Başhekimleri, İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve Birim Sorumluları katıldı.

Toplantıda; günümüzde hastane öncesi ve hastane dönemi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin, hızlı sunumunu, var olan tesis ve insan gücü kapasitesinin verimli kullanımı sağlanarak temin edebilmek amacıyla, ilgili birimler ve iller arası sevklerin koordinasyonun sağlanmasının daha da önem kazandığı vurgulandı.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmet sunumunda bölgede karşılaşılan sorunlar, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevkleri, primer vaka redleri konuları değerlendirilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

  • ET84 (1).JPG
  • ET84 (2).jpg
  • ET84 (3).jpg
  • ET84 (4).jpg
  • ET84 (5).jpg
  • ET84 (6).jpg
  • ET84 (7).jpg
  • ET84 (8).jpg
  • ET84 (9).jpg
  • ET84 (10).jpg