Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri
26 Nisan 2021

Bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla 2017-2018 yılları içerisinde Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) yapılmıştır.
2019 yılından itibaren birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup aile hekimlerince kronik hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla eğitim verilmesi gerekmektedir.

Eğitimler Müdürlüğümüz Ek Bina Halk Sağlığı Başkanlığı Toplantı salonunda 08 - 12 Ekim 2018 Tarihlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında yapılacaktır.

Gerekli Eğitim Metalyalleri 

EK_2-Il_Egitim_Modulu-Katilimci_Rehberi.docx

EK_3-Kronik_Hastaliklar_Izlem_Standart_Il_Egitim_Sunumu.pptx

EK_6-Hipertansiyon_Izlem_Kilavuzu.docx

EK_7-Kardiyovaskuler_Risk_Degerlendirmesi_Klavuzu.doc


Detay