Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi
26 Nisan 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, katılımcı sayısı en fazla 150 kişi olması durumunda 21.11.2017 tarihinde tek grup olarak bir gün; katılımcı sayısı 150 kişiyi geçmesi durumunda ise 21-22.11.2017 tarihlerinde iki
grup olarak iki gün Ankara İlinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (HEKİMEVİ) “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılması planlanmıştır. 

Mesul Müdür güncelleme eğitimine katılmak için Valiliğinize müracaatta bulunan Mesul Müdürlerle iletişime geçilerek kesin katılım sağlayacak kişilere ait bilgilerin Ek-1 formuna işlenerek 07.11.2018 tarihine kadar Daire Başkanlığımıza gönderilmesi, eğitimcilerin hangi gün eğitime katılacaklarının www.cevresagligi.saglik.gov.tr  web sayfamızdan ilan edileceğinin ve eğitime katılacak adayların Ek-2 belirtilen evrakları eğitim yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi_Ustyazi.pdf

Mesul Müdürlük Günce_Ek_ce735517-23ce-49fa-af04-fd0e9a876bb9.xlsx

Günceleleme Eğitimine Katılmak İçin Gerekli Evrak Listesi.docx