14 Kasım Dünya Diyabet Günü
15 Kasım 2018

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabetin önlenmesi ve kontrolü amacıyla Bakanlığımızca ‘Türkiye Diyabet Programı 2015-2020’ yürütülmektedir.

             “14 Kasım Diyabet Günü” tüm dünyada her yıl belirlenen değişik tema ve çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olup 2018 ve 2019 yılları için Uluslararası teması Diyabet ve Aile olarak belirlenmiştir. Uluslararası Diyabet Federasyonu 2018 ve 2019 yılı için iki yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.

Aile temasının seçilmesinin amacı;

 • Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek,
 • Diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir.

            Diyabet Her Aileyi İlgilendirir

            Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir.

            Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler.

            Hâla diyabetle yaşayan 2 kişiden 1’i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir.

            Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir.

            Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.

            14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle ilimizde çeşitli  farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İl Merkezi ve İlçelerimizde Diyabetli hasta yakınlarına, Okulda Diyabet Programı kapsamında öğrencilerin velilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Okulda Diyabet Programı işbirliği protokolü kapsamında resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında konu ile ilgili farkındalik çalışmaları yapılmıştır. Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı organisyonunda Sağlığın Geliştirilmesi Birimi işbirliği ile “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” etkinlikleri kapsamında 14 Kasım Saat:10.00- 13.00 saatleri arasında  Eğirdir ilçe merkezinde konumlandırılan Sağlıklı Yaşam Aracında parmaktan kan şekeri ölçümü, antropometrik (boy-kilo) ölçümleri, Diyabet Risk Anketi yapılarak kayıt altına alınmış, risk grubunda bulunan bireylerin Aile Hekimlerine yönlendirilmesi yapılmıştır.Akabinde saat 14:00’te Eğirdir Limanından başlayıp, Yeşilada dolaşılarak limanda sona eren Diyabet ve Aile temalı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Yürüyüşü düzenlenmiştir. Yürüyüş başlangıcında sağlıklı yaşam aracında Diyabet konulu sunum gösterilmiş, katılımcıların kan şekeri ölçümü yapılmıştır. Yürüyüşe; İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Eğiridir İlçe Sağlık Müdürü, Eğirdir İlçe  Emniyet Müdürü, Eğirdir Jandarma Komutanı , Eğirdir Halk Eğitim Müdürü ve kurum personelleri ile Eğirdir Belediye Başkanlığı çalışanları, Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenleri ve halk katılmıştır. Yürüyüş sonunda katılımcılara elma ve su ikramı yapılmış Diyabetle Yaşam konulu broşür dağıtılmıştır.Yapılan etkinliklere ait çalışmalara Müdürlüğümüz web sayfasında yer verilmiştir.

 • ET101 (1).jpg
 • ET101 (2).jpg
 • ET101 (3).jpg
 • ET101 (4).jpg
 • ET101 (5).jpg
 • ET101 (6).jpg
 • ET101 (7).jpg
 • ET101 (8).jpg
 • ET101 (9).jpg
 • ET101 (10).jpg
 • ET101 (11).jpg
 • ET101 (12).jpg
 • ET101 (13).jpg
 • ET101 (14).jpg
 • ET101 (15).jpg
 • ET101 (16).jpg
 • ET101 (17).jpg
 • ET101 (18).jpg
 • ET101 (19).jpg
 • ET101 (20).jpg
 • ET101 (21).jpg
 • ET101 (22).jpg
 • ET101 (23).jpg
 • ET101 (24).jpg
 • ET101 (25).jpg
 • ET101 (26).jpg