Verimlilik Kriterleri Toplantısı
28 Kasım 2018

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Verimlilik Birimi Başkan Yardımcısı ve Uzmanları ile, Isparta Şehir Hastanesi Kamu  Hastaneleri İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcıları, bilgi işlem ve ilgili birim sorumlularının katıldığı "Verimlilik Kriterleri" toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda verimlilik yerinde değerlendirme programı genel değerlendirme yönetici takip ekranları ve analizleri, muhasebe ve bütçe uygulamaları kriterleri, ayniyat depo ve biyomedikal depo kriterleri görüşülmüş olup; mevcut durum değerlendirmesi yapılmıştır.

  • ET108 (1).jpg
  • ET108 (2).jpg