Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
04 Aralık 2018

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilmiştir.

Kadına Yönelik Şiddet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Şiddet “kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kurumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya her türlü tutum ve davranıştır”. Günümüzde yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Yapılan tüm eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına ve yasal düzenlemelere rağmen kadınların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi engellenememektedir.

Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir sorun olan kadına yönelik şiddet; çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir mücadeleyi gerektirmektedir.

Bu kapsamda ilimizde  Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine, İlçe Sağlık Müdürlüklerine ve Sağlıklı Hayat Merkezine dağıtılmak üzere bakanlıktan gönderilen  afiş ve broşür gönderilmiş olup, dağıtımı sağlanmıştır.

IYAŞ AVM  önünde  Sağlıklı Yaşam Aracı  görevlendirilmiş afiş ve broşür dağıtımı yapılmış ve ekranda kamu spotu ile farkındalık sağlanmıştır.

Halk otobüslerine afiş ve broşür asılmış ve LCD ekranda “Var Gücünle Destekle" kamu spotu gösterimi yapılmıştır.

Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonunda SDÜ ve Isparta Barosu ile yapılan Çalıştaya Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır.

  • ET109 (1).jpg
  • ET109 (2).jpg
  • ET109 (3).jpg
  • ET109 (4).jpg