Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Ve Takip Programı Eğitimleri
04 Aralık 2018

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı’nın 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak yayınlanan “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” kapsamında ülke geneline yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda; 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde programın uygulayıcıları olan tüm aile hekimlerimiz ve aile sağlığı elemanlarımızdan daha önce aynı eğitimi almamış olanlara yönelik olarak Isparta Şehir Hastanesinde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Emel ÖZEN’in anlatımında OSB Tarama ve Takip Programı eğitimleri yapılmıştır.

  • ET110 (1).jpg
  • ET110 (2).jpg
  • ET110 (3).jpg
  • ET110 (4).jpg
  • ET110 (5).jpg
  • ET110 (6).jpg