Çocuk İhmal-İstismarı ve ÇİM Farkındalık Eğitimleri
07 Aralık 2018

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması, Çocuk İzlem Merkezlerinin tanıtılması amacıyla; birinci basamakta görev yapan tüm personelin eğitimlerinin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimince Çocuk İhmal-İstismarı ve Çocuk İzlem Merkezleri(ÇİM) konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla; İl Merkezimizde görevli tüm Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Elemanları ve Sağlıklı Hayat Merkezi Personellerine yönelik 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Isparta Şehir Hastanesinde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Emel ÖZEN ve Dr. Nevzat YILMAZ’ın anlatımında farkındalık eğitimleri yapılmıştır.
  • ET111 (1).jpg
  • ET111 (2).jpg
  • ET111 (3).jpg
  • ET111 (4).jpg
  • ET111 (5).jpg
  • ET111 (6).jpg
  • ET111 (7).jpg