2018/2 Yeterli Ve Dengeli Beslenme Ve Hareketli Yaşam Kurul Toplantısı
17 Aralık 2018

Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli 27714 sayılı genelgesi ile; “Obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımlıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı hazırlanmış olup, programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda oluşturulan Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu” çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.

12.12.2018 tarihinde saat:10.00’de İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası toplantı salonunda 2018 Yılı 2. Dönem“İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” toplantısı Kurul Üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü olarak il genelinde 2018 yılı ocak-eylül ayları arasında  gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çalışmaları, 2018 Yılı 1.Dönem Kurul toplantısında alınan kararlar ve kurumların alınan kararları gerçekleştirme durum raporları değerlendirilmiştir. Katılımcı Kurul Üyelerinin önerileri değerlendirilerek 2018 yılı 2.Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulkararları oluşturulmuştur.

  • ET117 (1).jpg
  • ET117 (2).jpg
  • ET117 (3).jpg
  • ET117 (4).jpg
  • ET117 (5).jpg
  • ET117 (6).jpg