Isparta İl Sağlık Müdürlüğümüz yeni logosu
26 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı Yeni Logo Kullanımı : 
Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ııe geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Bakanlıkların Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması ile değişen idari yapının gereği yeniden bir kurumsal kimlik çalışması yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığımız tarafından hazırlanan kurumsal kimlik çalışması kapsamında Bakanlığımız logosu değişmiş olup hazırlanan yeni logo tasarımına ait vektörel dosya, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü web sitesi http://www.sggm.saglik. gov.tr/TR. 12619/kurumsal- kimiik-kilavuzumuz.html URL adresinde bulunmaktadır. Önceden hazırlanmış olan her türlü görsel basılı materyalde yer alan eski logo değiştirilıııeyecektir. Bununla beraber kullanıma konan yeni logo, hazırlanacak her türlü yeni görsel basılı ve dijital tasarımlarda, kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde kullanılacaktır.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğümüz yeni logosu  Detay