Sürekli İşçi Alımı İle İlgili Mülakat Duyurusu - Önemli
26 Nisan 2021

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde  istihdam edilmek üzere evrak teslimi yaparak başvurusu kabul edilen Sürekli İşçi Adaylarının mülakatları ekli liste doğrultusunda belirlenen tarihlerde ismi yazılı bulunduğu sıra numarasına göre yapılacak olup, adaylarımızın sınavının yapılacağı tarihte SAAT: 09:00’da ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’nde hazır bulunmaları ve sınava girecek adayların yanlarında kimliklerini getirmeleri hususu önemle duyurulur.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MÜLAKAT TARİH LİSTESİ.xlsx