Uyum Eğitimi
18 Mart 2019

İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik ve Eğitim birimi ve Çalışan Hakları birimi Koordinasyonluğunda yeni başlayan personellere yönelik 13- 14 Mart 2019 tarihinde “Uyum Eğitimi” yapılmıştır.

Eğitimde “Mobing”   “ Mobingle Mücadele – Hukuksal Haklar”  “ Kurum içi İletişim”   “Stres Yönetimi”   “ Tükenmişlik Sendromu” eğitimlerini Ebe Semra ÇÖL;  “Kurumumuzun ve İlimizin Genel Tanıtımı”   “Demografik Yapı”   “Hizmet Sunulan Bölümler”   “Yönetsel yapı”    “Çalışma Koşulları”   “Özlük Haklar ve Etik Değerler”    “ Yazışma Kuralları ve EBYS Kullanımı”   “Bilgi Güvenliği” eğitimlerini Şube Müdürü Ramazan KORKMAZ ve Sağlık Memuru Muharrem MACİT tarafından verilmiştir. 

  • ET126 (2).jpg
  • ET126 (3).jpg
  • ET126 (1).jpg