Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri Hizmet İçi Eğitimi
27 Mart 2019

Günümüzde ulaştığımız noktada çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu kapsamda temel öngörü, hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden saptanarak önlenmesidir. Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca geçen sürede sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunumunda aynı ölçütlere uyulması bebek ve çocuk ölümlerini önlemenin yanı sıra, bebeklerin sağlıklı gelişimlerini sağlamada ve sağlıklı bir toplum yapılanmasında son derece önemlidir. 

Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ilgili uluslararası kaynaklardan yararlanılarak, bebeklikten ergenliğe standart bir hizmetin sunumu için ilgili Derneklerinde katılımı ile Bakanlığımızca geliştirilen ve 2018 yılında güncellenen Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokollerini içeren kitapçıklar ilimizde görevli tüm Aile Sağlığı Birimlerine, İl/İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri, 1 ve 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Klinikleri, Kamu Hastaneleri Pediatri Klinikleri Özel Hastanelerin Pediatri Kliniklerine gönderilmiştir.

19 Mart 2019 Tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz Konferans Salonunda İlimizde görev yapan Aile Hekimlerine, Aile Sağlığı Çalışanlarına, Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarına Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri Güncelleme Eğitimi yapılmıştır.

  • ET128 (1).jpg
  • ET128 (2).jpg
  • ET128 (3).jpg
  • ET128 (4).jpg