4-10 Mart “Dünya Tuza Dikkat” Haftası Etkinliği
29 Mart 2019

Aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla Bakanlığımız tarafından Kasım 2011 yılından beri “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılma Programı" yürütülmekte ve program kapsamında fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda

farkındalık oluşturulması ve bilgilendirme yapılması amacıyla “Dünya Tuza Dikkat Haftası” etkinlikleri yapılmaktadır.

Her yıl belirlenen farklı bir tarihte ve temada gerçekleştirilen “Tuza Dikkat Haftası” bu yıl 4-10 Mart 2019 tarihleri arasında ve "Tuzu Azaltmak için Hep Birlikte Hareket Etmeliyiz: Restoranlar, Kafeler, Süpermarketlerden Alınan Gıdalarda Gizli Tuz Mevcuttur" teması ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2010 Tarih ve 5 Nolu Kararı ile oluşturulan "İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulunun" 2018/2 toplantısında yemekhanelerimizde ve toplu yemek tüketimi yapılan kurum ve kuruluşlarda tuzun azaltılması için Kurul kararı alınmıştır. “Dünya Tuza Dikkat” haftası etkinlikleri kapsamında ilimizde toplu yemek üretimi ve tüketimi yapılan kurum ve kuruluşlarda tuzun azaltılması yoluna gidilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması fazla tuz tüketiminin azaltılması için kurul kararları gereği gerekli bilgilendirilmelerin yapıldığı yazışmalar yapılarak farkındalık oluşturulmuştur. Müdürlüğümüz koordinasyonunda 12 ilçe ve il merkezinde çeşitli farkındalık çalışmaları yapılmıştır. “Fazla Tuz Tüketiminin Zararları” konulu afişler asılmış, “Fazla Tuz Tüketiminin Zararları” hakkında sağlık çalışanı, öğrenciler ve halka yönelik eğitimler yapılmıştır. Pazaryeri kahvehane gibi halkın kalabalık olduğu yerlere stantlar kurularak fazla tuz tüketiminin zararları hakkında afişler asılmış broşürler dağıtılmış halk bilgilendirilmiştir. İsteyen kişilerin tansiyon ölçümü yapılarak yüksek çıkanlar aile hekimine yönlendirilmiştir. Bazı ilçelerimizde yürüyüş ve okullarda öğrencilerin katılımıyla fiziksel aktivite etkinlikleri yapılmıştır.

 • ET129 (1).jpg
 • ET129 (2).jpg
 • ET129 (3).jpg
 • ET129 (4).jpg
 • ET129 (5).jpg
 • ET129 (6).jpg
 • ET129 (7).jpg
 • ET129 (8).jpg
 • ET129 (9).jpg
 • ET129 (10).jpg
 • ET129 (11).jpg
 • ET129 (12).jpg
 • ET129 (13).jpg
 • ET129 (14).jpg
 • ET129 (15).jpg