2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
26 Nisan 2021

Otizm Spektrum Bozuklukları; sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir. OSB’nin erken yıllarda belirlenmesi, erken müdahale ve eğitim çalışmalarının başlatılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle çocukta farklı davranış ve özellikler fark edildiğinde aile hekimine ya da direkt olarak bir çocuk ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır.