T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Adayların Sözlü Sınav Sonuçları
26 Nisan 2021

  • 1-Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için Isparta İl Sağlık Müdürlüğümüzce 28.01.2019-29.01.2019 tarihlerinde yapılan  Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır.
  • 2-Adaylar, 03.04.2019 - 05.04.2019 tarihleri arasında sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EVRAK KAYIT BİRİMİNE yazılı olarak verebilecektir.
  • 3-Müdürlüğümüz itiraz dilekçelerinin incelenerek karara bağlanmasını müteakip nihaî liste internet sitemizde ilan edilerek atamaya esas belge teslimi ile ilgili açıklamalar söz konusu duyuru metninde yayınlanacaktır.
  • 4-İş bu açıklama söz konusu sınav sonucunda başarılı olan adayların atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır.
  • 5-İş bu duyuru metni tebligat yerine geçecek ve adaylara başkaca tebligat yapılmayacak olup, internet sitemizi takip etmeleri ve metinde belirttiğimiz takvim aralığına dikkat etmeleri önemle duyurulur.


AMBULANS SÜRÜCÜSÜ.pdf

ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA).pdf

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME.pdf