Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA'nın Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Basın Açıklaması
26 Nisan 2021

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA'nın Sosyal Medya  Hesabından Paylaştığı Basın Açıklaması 

Açıklama detayı için resmi tıklayınız...

Amacı insanlığa hizmet olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Son olarak İzmir’de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere, tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz. Bu son yaşanan olayda da Bakanlığımız müdahil olmuş ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır.

Bakanlık olarak şiddet olaylarının son bulması için hastanın güvenle hizmet alabileceği, hekimin de güvenle hizmet vereceği ortamı oluşturmak en öncelikli hedeflerimizdendir. Üzerine hassasiyetle eğildiğimiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunuyla ilgili Aralık ayında yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunun sonucunda sağlık personeline şiddet uygulayanların şikâyete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemlerin tekemmülü için behemahal Cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, Cumhuriyet Basşsavcılığınca dosyanın ikmal edilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin yerinde alınması yasal zorunluluk haline geldi.

Ancak takdir edilecektir ki bütün bu olumlu girişimlerimize rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tek başına asayiş tedbirleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu çerçevede Bakanlık olarak çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürmekteyiz. Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Son olarak tüm hastanelerimizde “Hasta Hakları Birimleri”ni aktif hale getirdik ve “Çalışan Güvenliği Rehberi”mizi yayımladık. Bunlarla da yetinmeyip sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız “Şiddet Eylem Planı”nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız. 

Sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışın tüm sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız tarafından da tüm boyutlarıyla paylaşılmasını arzu ediyoruz. Hiç kuşku duyulmamalıdır ki her bir şiddet vakası Bakanlığımız tarafından hem adli hem de insani boyutlarıyla hassasiyetle takip edilmektedir. 

Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı