Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav (Nihai) Sonuçları
26 Nisan 2021

  • 1-Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için Isparta İl Sağlık Müdürlüğümüzce 28.01.2019-29.01.2019 tarihlerinde yapılarak 02/04/2018 tarihinde sonucu yayınlananSözlü Mülakat Sınavına yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, Nihai Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır.
  • 2-Listede asil olarak atamaya hak kazanan adaylar, EK-2 de belirtilen atamaya esas belgelerini 11/04/2019 - 15/04/2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına (Atama Birimi) bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Başvuru esnasında gerekli bazı belgelere aşağıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz.)
  • 3-Ambulans Sürücüsü ve Şoför (Yolcu Taşıma) pozisyonunda ataması yapılacak olan asil adayların başvuru esnasında teslim etmiş olduğu sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme belgeleri atamaya esas belge olarak kabul edilebilecek belgeler arasında olup, bu belgelerin asıl suretleri personelde ise belge teslimi esnasında asıl suretlerin yanlarında bulunması gerekmektedir.
  • 4-Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktır. Asıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylara ayrıca ulaşılarak evrak istenecektir.
  • 5-İş bu açıklama söz konusu sınav sonucunda başarılı olan adayların atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır.
  • 6-İş bu duyuru metni tebligat yerine geçecek ve adaylara başkaca tebligat yapılmayacaktır.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ NİHAİ.pdf

ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) NİHAİ.pdf

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME NİHAİ.pdf

Sürekli İşçi Alımı ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf

SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURU FORMU.docx

MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ.doc