Bebek Ölümleri Çalıştayı
29 Nisan 2019

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı"nda, Ülke genelinde yürütülen Yenidoğan Tarama Programları ve projelerinin toplum sağlığını geliştirilerek gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasının hedeflendiği açıklanmış, bunların başında da anne bebek ölümlerinin azaltılması ve önlenmesi programlarının geldiği kaydedilmiştir.

Çalıştayda bebek ölümlerinin nedeni, oluş biçimleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup, önlenebilir bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik alınabilecek tedbirlerle ilgili fikir alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca ilimizde Bebek Ölümlerinin önlenmesi çalışmaları kapsamında, planlı gebeliğin önemi, gebelik öncesi yapılması gerekenler, antenatal takipler, bebek doğumundan sonra yaşanan transfer sıkıntıları, yoğunbakım sürecinde kaybedilen bebeklerin ölüm nedenleri, sağlık personelinin yeterliliklerinin artırılması konuları üzerinde durulmuştur.

Ülkemizde bebek ölümlerini önlenmesine yönelik yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda Türkiye de bebek ölüm hızları son yıllarda hızla düşerek binde 29’dan 2017 yılında binde 6,8’e kadar inmiş 2018 yılı itibari ile ilimiz bebek ölüm oranı ise tüm bebek ölümlerinde 7,9- 28 hafta ve üzeri bebek ölümlerinin ise 6,0 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Her bebek ölümü irdelenerek önlenebilir nedenlere bağlı gerçekleşen bebek ölümlerinin tekrarlanmaması ve azaltılmasına yönelik alınabilecek önlem ve çalışmalarla ilgili olarak 1 ./ 2. /3. Basamak sağlık çalışanları ve akademik personel görüş bildirmiştir. Ayrıca bebek ölümüne neden olduğu bilinen faktörlere yönelik programları sürdürmek ve ölüme neden olan durumları tespit ederek, çözümüne yönelik yeni programları hayata geçirmenin gerekliliği üzerinde durulmuş, Konunun sağlık hizmeti veren tüm birimleri ilgilendirdiği, bu nedenle, her düzeyde sağlık hizmeti veren birimlerin el ele vererek bu konuda daha büyük bir hassasiyetle iletişim halinde çalışabilmesinin önemi, bugüne kadar yürütülen başarılı çalışmalara ek olarak bebek ölümlerinin daha aşağı seviyelere çekilebilmesi için İl düzeyinde alınabilecek önlemlerle ilgili olarak oluşturulacak çalıştay raporunun Bakanlığımıza iletilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.

  • ET132 (1).jpg
  • ET132 (2).jpg
  • ET132 (3).jpg
  • ET132 (4).jpg
  • ET132 (5).jpg
  • ET132 (6).jpg
  • ET132 (7).jpg
  • ET132 (8).jpg
  • ET132 (9).jpg
  • ET132 (10).jpg