Bölge ASKOM Toplantısı
29 Nisan 2019

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (Antalya, Burdur, Isparta) ASKOM Toplantısına, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre ÇAĞAN, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR, Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KARAKAYA, Burdur İl sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed AYGÖREN, ve İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite Hastanesi ve Özel Hastane temsilcileri katıldı.

Hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere kurulan ASKOM, 2019 yılı bölge toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Bölgemizdeki acil ve afetlerde sağlık hizmet sunumunu değerlendirmek, işleyişte yaşanan aksaklıklara ilişkin çözümler üretmek, sağlık tesisleri arası ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonunu gözden geçirmek üzere il sağlık yöneticileri bir araya geldi. Her ilde Sağlık Bakanlığı mevzuatları gereği oluşturulan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM), Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Bölge ASKOM’da önceki toplantılarda alınan kararlar gözden geçirildi, mevcut durum değerlendirildi ve acil sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yeni kararlar alındı.

İllerdeki Kriz Koordinasyon Merkezlerinin işleyişi, hasta ret vakaları, il dışı sevkler,  hastaneler arası sevkler, sevk nedenleri vb. pek çok konunun ele alındığı toplantıda çözüm önerileri ve iyileştirme çalışmaları tartışıldı ve karara bağlandı.

  • 112et5 (1).jpg
  • 112et5 (2).jpg
  • 112et5 (3).jpg
  • 112et5 (4).jpg
  • 112et5 (5).jpg
  • 112et5 (6).jpg