Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı personel 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Naklen Atama Kura Sonuçları
26 Nisan 2021

İl Sağlık Müdürlüğümüz Atama ve Nakil Komisyonunca 2019 Haziran - Temmuz dönemi Sağlık Hizmetleri Dışı Personelin İller arası atama müracaatlerı değerlendirilerek gerekçeleri ile birlikte sonuçlar ilan edilmiş olup, tebligat hükmündedir.
atama.jpg