overlay

Klinik Mühendislik, Biyomedikal Depo ve Ayniyat Depo

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik Yerinde Değerlendirme Kriterleri kapsamında 18 Haziran 2019 tarihinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından Klinik Mühendislik, Biyomedikal Depo ve Ayniyat Depo”eğitimleri verilmiştir. 

  • ET158 (1).jpg
  • ET158 (2).jpg
  • ET158 (3).jpg
  • ET158 (4).jpg
  • ET158 (5).jpg
  • ET158 (6).jpg