Bilinçli ve Güvenli İnternet
26 Nisan 2021

Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU Başkanlığında; 21.06.2019 tarihinde yapılan 2. Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK) toplantısında alınan karar doğrultusunda, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığının hazırlamış olduğu sunum aşağıda yayınlanmıştır.

Bilinçli ve Güvenli İnternet.pptx