Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması
26 Nisan 2021

"Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması" 
 
(Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmektedir.  Bakanlığımızca Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel ve biyokimyasal ölçümler (kan ve idrar) ile de desteklenerek belirlenmesi amacıyla  Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile "Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmektedir. 
Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılmış olup  31 Temmuz 2017 tarihinde  tamamlanması planlanmaktadır. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy,  kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.