İlçelerimiz de 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği
15 Ekim 2019

Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli 27714 sayılı genelgesi ile; Obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı hazırlanmış olup, programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması vurgulanmaktadır. Program çerçevesinde toplumda farkındalık oluşturulması adına toplum sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunulması, çocuk ve gençlerde fiziksel aktivite alışkanlığı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik özel gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler yapılması istenmektedir.

          Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 3-4 Ekim 2019 Dünya Yürüyüş Gününde “Koş,Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa” temasıyla yürüyüşler, kültür fizik hareketleri, geleneksel oyunlar (halat çekme, çuval oyunu roket vb.) oynatılarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapılarak günün önemine vurgu ve farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Etkinlik sonrası katılımcılara  broşür dağıtımı yapılarak etkinlik sonlandırılmıştır.

 • ET168 (1).jpg
 • ET168 (2).jpg
 • ET168 (3).jpg
 • ET168 (4).jpg
 • ET168 (5).jpg
 • ET168 (6).jpg
 • ET168 (7).jpg
 • ET168 (8).jpg
 • ET168 (9).jpg
 • ET168 (10).jpg
 • ET168 (11).jpg
 • ET168 (12).jpg
 • ET168 (13).jpg
 • ET168 (14).jpg
 • ET168 (15).jpg