Mesul Müdürlük Eğitimi planlaması
26 Nisan 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi'nde yayınlanacak olan mesul müdürlük eğitim ücreti baz alınarak 2020 yılının Mart ayında Mesul Müdürlük Eğitimi yapılması planlanmaktadır.

Planlanacak eğitime esas olmak üzere katılımcı sayısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle Valiliğinize başvuru yapan, eğitime katılmak isteyen kişilerle iletişime geçilerek, katılmak isteyen mesul müdürlere ait bilgilerin yazımız ekinde gönderilen Ek-1 formuna excel olarak işlenerek 18 Aralık 2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, kesin kayıt işlemlerinin tarihi ve kayıt için istenen belgelerin

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa web adresimizden duyurulacaktır.