2019/2 Yeterli Ve Dengeli Beslenme Ve Hareketli Hayat Kurul Toplantısı
03 Ocak 2020

Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli 27714 sayılı genelgesi ile; “Obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımlıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı hazırlanmış olup, programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda oluşturulan Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.

26.12.2019 tarihinde saat: 10.00’da  İl Sağlık Müdürlüğü  Ek  Hizmet  Binası toplantı  salonunda 2019 Yılı 2. Dönem“İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” toplantısı Kurul Üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü olarak il genelinde 2019 yılı Ocak-Aralık ayları arasında gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çalışmaları, 2019 Yılı 1.Dönem Kurul toplantısında alınan kararlar ve kurumların alınan kararları gerçekleştirme durum raporları değerlendirilmiştir. Katılımcı Kurul Üyelerinin önerileri değerlendirilerek 2019 yılı 2.Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulkararları oluşturulmuştur.

  • ET178 (1).jpg
  • ET178 (2).jpg
  • ET178 (3).jpg
  • ET178 (4).jpg
  • ET178 (5).jpg
  • ET178 (6).jpg
  • ET178 (7).jpg
  • ET178 (8).jpg
  • ET178 (9).jpg