Mal Bildirim Beyannamesi
26 Nisan 2021

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 10.08.1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde "sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar" hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa tabi görev yapan;

  1. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen memurların,
  2. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin,
  3. 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin,

    ç) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında sözleşme ile görev yapan personelin,

  4. 663 sayılı KHK 'nin Ek-2 cetvelinde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde görev yapan personel ilgili yılların Şubat ayı sonuna kadar mal bildirim beyannamelerini görev yaptıkları birime vermesi gerekmektedir.

Geçici olarak görev yapan personel, mal bildirimini görevli bulunduğu birime verecektir. Bu birim aldığı tüm mal bildirimlerini ilgili personelin kadrosunun bulunduğu birime gönderecektir. Kadrosu Bakanlığımızda olup başka kurumlarda görevli bulunan personelin mal bildiriminleri kadrolarının bulunduğu birimden takip edilecektir.

2020 yılı mal bildirim beyannamelerinin yenilenme yılı olması dolayısıyla Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve yukarıda belirtilen tüm personelin, herhangi bir disiplin işlemine muhatap olmaması için ilgi Bakanlığımız Genelgesi doğrultusunda mal bildirim beyannamelerini tanzim ederek ilgili birimlere vermeleri kanun gereğidir.

Kurumunuzda görevli ve yukarıda belirtilen personel mal bildiriminde bulunmak zorunda olduklarından söz konusu genelgenin tüm personele imza karşılığı tebliği ile yine aynı genelge doğrultusunda yazımız ekinde örneği gönderilen Mal Bildirim Formunun (Önlü-Arkalı tek yaprak halinde) düzenlenerek arka yüzündeki bildirim sahibine ait ( Adı Soyadı, tarih ve İmza) bölümünün eksiksiz doldurularak, 2020 yılı genel mal beyanını 21 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar isim listesi ile birlikte Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

2020 yılı  Mal Bildirim Beyannamesi.pdf

2020 Yılı Mal Bildirim beyannamesi üst yazısı .pdf

2020 Yılı Mal Bildirim genelgesi.pdf

2020 Yılı Mal Bildirim Zarfı.pdf