Sağlık Kuruluşlarında yaz stajı yapacakların dikkatine
26 Nisan 2021

İlimizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında yaz stajı yapmak isteyen öğrenciler için başvurular 13 Ocak 2020 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak olup, öğrencilerin şahsen veya bir yakını aracılığıyla öğrenci olduğunu belirtir bir belgeyle başvurması gerekmektedir. Telefon, fax, e-posta v.b. yollarla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurular tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Beceri Eğitimi ve Staj Komisyonu marifetiyle değerlendirilecek olup, kabul edilen öğrencilerin isimleri müdürlüğümüz web sayfası (ispartaism.saglik.gov.tr) ‘nda   yayınlanacaktır.