Aday Memur Temel Eğitim Sınav Sonucu
26 Nisan 2021

Devlet Memurları Kanununun 55. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 21/02/1983 Tarih 83/6061 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik” ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananların Adaylık Eğitimlerini düzenleyen “Sağlık Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” gereği, ilimiz sağlık kurum ve bağlı kuruluşlarında görevli personeller "Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi(USES)" üzerinden 2020 yılı temel eğitimini tamamlamış ve 13/02/2020 tarih ve saat 14.00’da İl Sağlık Müdürlüğü'nde "Aday Memur Temel Eğitim Sınavı"na alınmışlardır.

Aday Memur Temel Eğitim Sınav Sonucu (13.02.2020).pdf