Küresel Gençlik Tütün Araştırması 2020
15 Mart 2021

Gençler arasındaki tütün kullanımı durumunu tespit edip buna yönelik farklı politika ve yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla tüm dünyada Küresel Gençlik Tütün Araştırması (KGTA), 13-15 yaş grubunda öğrencilerde yapılmakta olup Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Önleme Merkezi işbirliğinde 2003, 2009, 2012 yıllarında yapılmış ve 2017 yılında da yine Bakanlığınız desteği ile il bazlı veri sağlayacak şekilde tekrarlanarak raporlanmıştır. 2017 yılında yapılan çalışma ülkemiz politika belgelerinin de veri kaynağı olarak belirlenmiş, aynı zamanda il yöneticilerimizin performans değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Söz konusu araştırmanın saha uygulamasını yapmak üzere Bakanlığımızca Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Aydın TAPALI’ ya eğitici eğitimi verilmiş olup Şubat-Mart 2020 içerisinde seçilen örneklemde yer alan 81 ilden 2025 okulda (Isparta için 25 okul) İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından anket uygulaması tamamlanacaktır. Bu kapsamda ilimizde KGTA’nın yürütülmesi, anketlerin uygulanması için Topum Sağlığı Merkezlerimizden görevlendirilen personellere eğitim verilmiştir.

  • ET185 (1).jpg
  • ET185 (2).jpg
  • ET185 (3).jpg