Isparta 2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı hazırlandı.
26 Nisan 2021

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumu teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik etmek, bu konuda bilgilendirmek, aşırı, zararlı teknoloji kullanımını önlenmek ve gerekli durumlarda tıbbi yardıma erişmelerini sağlamak, danışmanlık hizmetlerini güçlendirmek, bu konuda sunulan hizmetlerin toplum tarafından bilinirliğini artıracak çalışmalar yapmak ve sunulacak yeni hizmetleri planlamak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından,  Paydaş bakanlıkların ve kurumların işbirliği ile hazırlanan Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( 2019 - 2023 ) 3 Temmuz 2019 tarihinde Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurulu tarafından onaylanmış olup;

            Bu kapsamda hazırlanan “Isparta 2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı” hazırlanmış, Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’ nun Olurları ile İl Bağımlılıkla Mücadele Kurulu üyeleri tarafından çalışmaları başlatılmıştır. İlimizdeki  çalışmalar eylem planı kapsamında yürütülecektir.


DETAY

Isparta 2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı.pdf