4.Ek Yerleştirme İşlemi İptali
26 Nisan 2021

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığımızın “Organizasyonların Ertelenmesi” konulu 2020/3 sayılı Genelgesine istinaden 02.04.2020 tarihinde ilimizde yapılacak olan Aile Hekimliği 4. Ek Yerleştirme İşlemi iptal edilmiştir.