4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası İlan Metni
23 Nisan 2021

Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/12/2019 tarihli ve 2019/463 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilmiş olup, hizmet birimleri ve pozisyon unvanları bazında Maliye Bakanlığı tarafından vizelenmiştir.

Bu çerçevede, boş bulunan sözleşmeli Uzman Tabip ve Tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1– Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli vizeli kadro yerleri ve atama takvimi http://ispartaism.saglik.gov.tr/internet adresinde ilan edilmiştir.

2– Yerleştirme dönemi başvuruları 08/06/2020 tarihinde başlayacak olup, 12/06/2020 tarihi saat 17:00 itibariyle son bulacaktır.

3– Başvuru yapan personel talebini görev yaptığı kurumun üst yazısı ile Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Genel Evrak birimine teslim edecektir. Başvurular EBYS ya da posta ile alınacak olup, fax ya da fotokopi kabul edilmeyecektir. Başvuru son kabul tarihinden sonra İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan ve eksik gönderilen evraklardan hiçbir şekilde mesuliyet kabul edilmeyecektir.

4- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

5- Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan personel görev yaptığı birimden alacağı göreve başlayış yazısını (göreve başladığı tarih belirtilecek) ve hizmet puanı dökümünü (kendisi tarafından imzalı) dilekçesinin ekinde gönderilecektir.

6- Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmeti Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmeti yükümlüsü olmayan Uzman Tabip ve Tabiplerin yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

7-  Her personel çalıştığı kurumdaki boş pozisyonları ve İlçelerde boş pozisyon bulunması halinde il merkezinden İlçeleri tercih edebilir.

8- Devlet Hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanında eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

9- Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

10- Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin belirtilen yerde, belirtilen saatte bulunmaması halinde komisyon tarafından kura işlemi gerçekleştirilecektir.

11- Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır. Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken başka servislerde görevlendirilecek personelin, 657 sayılı kanuna göre kadrolu görevine dönmeden servis değişikliği yapılmayacaktır.

12- Devlet Hizmeti Yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.

13- İl Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

14- Ücretsiz izinde ve askerde olan hekimlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir.

16- Sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde sözleşmeli statüye geçerken çalıştıkları birimlere naklen atamaları yapılacaktır. Bu birimlerde

Boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.

17- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler ile sözleşmesini feshedenler hizmet sözleşmesinde geçen süreleri doldurmayanlar yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

18- İlan metninde bulunmayan hükümler ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Bakanlığımızın 2018/9 sayılı Genelgesi gereğince işlem tesis edilecektir.

19- Yerleştirme sonuçları http://ispartaism.saglik.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup, tebliğ yerine geçecektir.

İlgililere duyurulur. 08/06/2020

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Yerleştirme Kura Takvimi

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

08/06/2020 - 12/06/2020    

Başvuruların Yapılması

2

12/06/2020

Dilekçe ve Belgelerin geliş tarihi

3

16/06/2020

Evrakların Komisyon  Tarafından İncelenmesi

4

16/06/2020

Kura ve Sonuçların ilan edilmesi
4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tabip Ve Uzman Tabip Yerleştirme Kurası Münhal Kadrolar 

BİRİM ADI

PDC UNVAN

4924 BOŞ POZİSYON

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

2

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

GENEL CERRAHİ

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

İÇ HASTALIKLARI

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

GENEL CERRAHİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

GÖZ HASTALIKLARI

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

İÇ HASTALIKLARI

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

NÖROLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

RADYOLOJİ

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

ÜROLOJİ

1

ISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

1

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

TABİP

1

ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

2