Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
23 Nisan 2021

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa  
adresinden ilan edilmiş olup il ve ilçe Sağlık Müdürlüğü web sayfasından söz konusu bilgi belgeler ile 12 Kasım 2020 tarihine kadar Müdürlüğünüze mücracatların yapılması gerekmektedir. 

DETAY